Vattenreningsutrustning

Vi använder marknadsledande filterfabrikat med hög kvalitet.

- Järn- och manganfilter med luftning
Ett automatiskt filter som renar vattnet från järn och mangan.

- Järn- mangan och avsyrningsfilter med luftning
Ett automatiskt filter som renar vattnet från järn och mangan. Det tar också bort aggressiv kolsyra och svavelväte.

- Avsyrningsfilter
Ett pH-höjande, automatiskt filter som används vid problem med aggressivt vatten.

- Avhärdningsfilter
Ett automatiskt filter som används mot kalkhaltigt vatten. Problemen med igenkalkade rör, maskiner och beläggningar försvinner.

- Humusfilter
Ett automatiskt filter som renar vattnet från humus.

- Biofilter (aktivt kol)
Ett allroundfilter som renar vattnet från humus, tungmetaller, färg, lukt och smak.

- UV-ljus
En UV-lampa används för att eliminera bakterier.

- Nitratfilter
Ett automatiskt filter som används vid problem med höga nitrathalter.

- Radonavskiljare
Frigör vattnet från radongaser.