Brunnsrenoveringar

Vi utför brunnsrenoveringar, t.ex:

  • Tätning från ytvatteninträngning i borrade brunnar
  • Pumpbyten i borrade och grävda brunnar
  • Hydraulisk sönderspräckning för ökad vattentillrinning i borrade brunnar
  • Renspolning av borrade brunnar