Välkommen!

Vi levererar kompletta vattenreningsanläggningar och pumpanläggningar. Av oss får Ni hela funktionen det vill säga analyser av vattnet, utarbetande av lösningar för just Era behov och installation. Vi garanterar detta till mycket konkurrens kraftiga priser.

Vi utför också service av anläggningar, rördragningar, leverans av filtermaterial för vattenrening och andra tillbehör. Dessutom utför vi vissa typer av renoveringar av vattentäkter till exempel tätningar mot ytvatteninträngning och hydralisk söndersprängning för ökad vattentillrinning.

Företaget är medlem i Geotec – Svenska Borrentreprenörers branschorganisation vilket är en extra trygghet för Dig som kund.

Kontakta oss gärna för frågor och offerter!

Telefon/Fax:   0122 – 182 02
Mobil: 070 – 628 14 06